Materiał siewny

Materiał siewny

Materiał siewny – co powinniśmy o nim wiedzieć? Doświadczeni rolnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że intensywna i efektywna produkcja roślinna jest możliwa, jeśli zostanie zastosowany kwalifikowany materiał siewny. Jego wykorzystanie to niemalże podstawowy warunek, jeśli chodzi o uzyskanie satysfakcjonujących plonów. Jest to gwarancja wysokiej jakości.

Czym jest materiał siewny? Od kogo możemy zakupić materiał siewny? Jaki materiał siewny może znajdować się w obrocie handlowym? W jaki sposób należy oznakować materiał siewny? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Czym jest materiał siewny?

Materiał siewny to nic innego jak rośliny bądź ich części, które w sposób szczególny przeznaczone są do siewu, sadzenia, szczepienia lub innego rozmnażania roślin. Cechą charakterystyczną jest spełnienie zaostrzonych wymagań związanych z wytwarzaniem i jakością dla danej kategorii. Co dokładnie obejmuje materiał siewny? Otóż są to m.in. nasiona roślin tych gatunków, które są objęte przepisami związanymi z wytwarzaniem i jakością. Warto również wspomnieć o sadzeniakach ziemniaka (bulwy), materiał szkółkarski (wstawki, oczka, podkładki, zrazy – przeznaczone do produkcji roślin sadowniczych i ich rozmnażania). 

Od kogo możemy zakupić materiał siewny?

Materiał siewny
Materiał siewny

Kiedy rolnik decyduje się na zakup materiału siewnego, powinien w sposób szczególny zwrócić uwagę na to, czy wybrany punkt dystrybucji posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Przepisy prawa nasiennego jasno wskazują, że podmioty, które decydują się na prowadzenie obrotu materiałem siewnym, powinny być wpisane do ewidencji rolników bądź ewidencji przedsiębiorców. To Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku. Pamiętajmy o tym, że zgłoszenie powinno posiadać wszystkie formularze zgłoszeniowe- możemy je znaleźć na stronach wojewódzkich inspektoratów. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że wpis do ewidencji jest zupełnie darmowy. Jaka jest jednak różnica pomiędzy rolnikiem, a przedsiębiorcą? Otóż ten drugi jest w stanie obracać materiałem siewnym, który wytworzony jest we własnym gospodarstwie lub tym zakupionym, natomiast rolnik – tylko tym, który został wytworzony w danym gospodarstwie. Jeśli przepisy te nie są reflektowane, wówczas istnieje prawdopodobieństwo nałożenia na podmiot opłaty sankcyjnej, której wysokość wynosi 2270 zł. Pamiętajmy o tym, że zakup rolnika materiału siewnego od podmiotów, które są do tego uprawnione, jest szczególnie ważny w sytuacji, gdy jest on zainteresowany dopłatą w związku z użyciem materiału siewnego przypisanego do elitarnej bądź kwalifikowanej kategorii. 

Jaki materiał siewny może znajdować się w obrocie handlowym?

Przepisy panujące w Polsce jasno wskazują, jaki materiał siewny może znajdować się w obrocie, które odmiany są możliwe, w jaki sposób powinien być zapakowany, a także jak należy go zabezpieczyć. Otóż w obrocie może znajdować się materiał siewny roślin rolniczych, którego kategoria określona jest jako elitarna lub kwalifikowana. Kluczowe jest, że odmiana musi być wpisana do krajowego rejestru prowadzonego przez COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych), rejestrów państw będących w Unii Europejskich, wspólnotowego katalogu bądź rejestrów stowarzyszonych państw. 

W jaki sposób należy oznakować materiał siewny?

Jest jeszcze jeden aspekt, który pozostawia wiele wątpliwości. Mowa o prawidłowym oznakowaniu materiału siewnego. Warto zatem zdawać sobie sprawę z tego, że materiał siewny roślin i sadzeniaki ziemniaka muszą być zapakowane w wytrzymałe i nowe opakowania. Wśród takowych wyróżnia się chociażby worki. Jeśli chodzi o materiał zaprawiony, to opakowanie materiału powinno przede wszystkim zabezpieczać środowisko i ludzi przed niebezpiecznymi pestycydami. W tym przypadku sposób zamykania jest dość charakterystyczny, dlatego też najczęściej wykorzystywane są takie opakowania: zgrzewane, zawiązywane, hermetyczne, zaklejane, zaszywane, samozamykające się. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że zabrania się powtórnego wykorzystania danego opakowania.

Kolejną ważną kwestią są etykiety. Materiał siewny jest dość charakterystyczny, dlatego też jego oznakowanie ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim powinien być zaopatrzony w etykietę, która jest odpowiednia dla poszczególnego gatunku bądź grupy roślin. Niezbędna jest również kategoria i sam stopień kwalifikacji. Na takich etykietach znajdziemy wiele istotnych informacji dla rolnika. Często jest ona przeszyta szwem, który zamyka opakowanie lub jest naklejona na zamknięciu wybranego opakowania. Ważne jest, by etykieta była umieszczona w sposób trwały – to sprawi, że jej ściągnięcie bez uszkodzenia nie jest możliwe. Dzięki temu nie będą one wykorzystywane wielokrotnie. Niezwykle istotny jest sam nadruk- pismo odręczne nie wchodzi w grę. Minimalne wymiary etykiety wynoszą 110 mm x 67 mm. Istotny jest również kolor samej etykiety.

Witamina C – gdzie jej nie brakuje? Previous post Witamina C – gdzie jej nie brakuje?
Płytki ceramiczne do łazienki Next post Płytki ceramiczne do łazienki