Jakie rodzaje rehabilitacji medycznej zapewnia nam Narodowy Fundusz Zdrowia?

Jakie rodzaje rehabilitacji medycznej zapewnia nam Narodowy Fundusz Zdrowia?

Jakie rodzaje rehabilitacji medycznej zapewnia nam Narodowy Fundusz Zdrowia? Do ośrodka rehabilitacyjnego najczęściej trafiają osoby, które potrzebują poprawić swoją sprawność fizyczną po operacji lub chorobie. Tego typu sesje mogą przybierać różne formy – wiele zależy od tego, jaka część naszego ciała wymaga rehabilitacji. Z tego kompleksowego wsparcia mogą korzystać osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. To często jedyny sposób na powrót do w miarę normalnego życia.

Rehabilitacja terapeutyczna może odbywać się w warunkach domowych i ambulatoryjnych. Inną opcją jest pobyt w ośrodku lub na oddziale dziennym. Jeżeli stan pacjenta tego wymaga, lekarz może podjąć decyzję o przedłużeniu zaplanowanego okresu rekonwalescencji. Musi jednak uzyskać zgodę dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Uczestnictwo w niektórych formach rehabilitacji wymaga odpowiedniego skierowania od lekarza specjalisty.

Kurs Rehabilitacji Rodzin

Skierowania na takie zabiegi możemy otrzymać nawet od Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Ważny przez 30 dni od daty takiego skierowania. Osoba korzystająca z leczenia rehabilitacyjnego jest zobowiązana do zarejestrowania swojego skierowania. Rzeczywisty czas rozpoczęcia leczenia nie ma znaczenia. Ten rodzaj pomocy przeznaczony jest głównie dla osób ciężko chorych, które nie mogą samodzielnie udać się do ośrodków rehabilitacyjnych prowadzących leczenie ambulatoryjne.

Rehabilitacja w domu trwa do 80 dni w ciągu roku kalendarzowego. Istnieje również ograniczenie maksymalnej liczby programów, które można wykonać w ciągu dnia. Za pisemną zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lekarz nadzorujący powrót do zdrowia pacjenta może dodatkowo przedłużyć okres rekonwalescencji. Musi mieć jednak solidne uzasadnienie medyczne. Należy pamiętać, że domowa rehabilitacja medyczna nie może być łączona z usługami hospicjum domowego.

Kto kwalifikuje się do fizjoterapii w domu?

Jakie rodzaje rehabilitacji medycznej zapewnia nam Narodowy Fundusz Zdrowia?
Jakie rodzaje rehabilitacji medycznej zapewnia nam Narodowy Fundusz Zdrowia?

Po pierwsze, osoby z poważnymi uszkodzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Obrażenia te muszą być równoznaczne z niepełnosprawnością piątego stopnia. Dzieci poniżej 18 roku życia są zwolnione z tego wymogu. W przypadku ogniskowego uszkodzenia mózgu rehabilitację można stosować przez 12 miesięcy od momentu wystąpienia urazu. Chodzi głównie o stan po udarze krwotocznym mózgu i zatorowości mózgowej.

Dysfunkcja motoryczna może wynikać z różnych przewlekłych postępujących chorób – miopatii, choroby kolagenowej, guza mózgu, choroby Parkinsona, reumatoidalnego zapalenia stawów, rdzeniowego zaniku mięśni, przewlekłego zespołu pozapiramidowego lub zapalenia wielomięśniowego.

Każda z tych dolegliwości to dobry powód, aby otrzymać skierowanie od lekarza na rehabilitację w domu. Fizjoterapia świadczona przez NFZ jest dostępna do 12 miesięcy po urazie rdzenia kręgowego. Pacjenci z urazami kończyn dolnych lub chorobami zwyrodnieniowymi kolana lub biodra tylko w połowie przypadków. W przypadku tego zwyrodnienia konieczna jest operacja. Rehabilitacja terapeutyczna pozwoli pacjentom na szybszy powrót do pełni zdrowia fizycznego.

Jak wygląda rehabilitacja medyczna w żłobku?

Jest to rozwiązanie pośrednie między terapią ambulatoryjną a terapią domową. Korzystają z niej pacjenci, którzy nie wymagają stałej opieki medycznej, ale nie mogą uczestniczyć w rehabilitacji ambulatoryjnej. Wyróżniamy między innymi rehabilitację systematyczną, pacjentów z wadami słuchu i mowy, dzieci z niepełnosprawnością w wieku rozwojowym, pacjentów z wadami wzroku, rehabilitację kardiologiczną. Prawie każdy lekarz może zalecić tę pierwszą kategorię leczenia. Zwykle trwają one od 15 do 30 dni leczenia – tyle wynosi kwota przypadająca na jednego beneficjenta.

Powrót do zdrowia trwa dłużej u osób z obrzękiem limfatycznym. W zakresie wizyt w zamrażarce każdemu beneficjentowi przysługuje maksymalnie 20 takich zabiegów w roku kalendarzowym. Jeśli chodzi o dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa obejmowała pacjentów w wieku poniżej 7 lat. Pozostałe dzieci w wieku od 8 do 18 lat kwalifikują się do drugiego miejsca. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tej formy rehabilitacji medycznej do 25 roku życia, jeśli zostaną podjęte odpowiednie decyzje dotyczące konieczności recertyfikacji i kursów edukacyjnych.

W przypadku dysfunkcji narządu wzroku, mowy i słuchu NFZ przepisuje taką samą liczbę dni leczenia – 120 dni. Musimy jednak uzyskać skierowanie do odpowiedniego specjalisty w zależności od naszej dysfunkcji. W przypadku rehabilitacji kardiologicznej sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana – czas jej trwania ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

Frezy do paznokci – jakie służą do czego? Previous post Frezy do paznokci – jakie służą do czego?
Filtry dla przemysłu Next post Filtry dla przemysłu